PLANTS STARTING WITH LETTER K

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
KACHURA
4,414
KADALE(GIRI)
3,525
KADALI
4,193
KADALI(VANA)
3,822
KADAMBA
3,667
KADAMBA(BHUMI)
3,502
KADAMBA(DHARA)
3,536
KADAMBA(DHULI)
3,225
KADAMBA(RAJA)
3,384
KAKAJANGAA
3,705
KAKAMACHI
3,644
KAKAMARI
3,723
KAKANASA
4,515
KAKODUMBARIKA
3,552
KAKOLI
5,906
KAKOLI(KSIRA)
3,705
KAMALA
3,483
KAMALA(NEELA)
3,403
KAMALA(RAKTHA)
3,462
KAMALA(SWETHA)
3,435
KAMPILLAKA
4,431
Kanchana kshiri
3,530
KANCHANARA(PEETA)
3,441
KANCHANARA(RAKTHA)
3,689
KANCHANARA(Swetha)
3,425
KANKOLAM
3,726
kanne komali
166
KANTAKARI(NEELA)
3,592
KANTAKARI(SWETHA)
4,659
KAPITHA
4,488
KARAMARDA
3,745
KARANJA
3,831
KARANJA(GHRUTA)
3,404
KARANJA(GUCCHA)
3,312
KARANJA(MAHA)
3,299
KARANJA(RITHA)
3,491
KARASKARA
4,607
KARASKARA(NAAGA)
3,506
KARAVELLA
4,531
Karavira
103
KARCURA(STUHLA)
3,722
KARKATASHRNGI
3,522
KARKOTAKI(VANDHYA)
3,681
KARMARANGA
3,715
KAROTAKI
3,439
KARPURA
3,471
KASALU KANDA
3,389
KASAMARDA
4,465
KASERU
3,658
KASHMERI
3,388
KASHMERI(LAGU)
3,561
KATAKA
3,607
KATRUNA
3,439
KATUKAROHINI
4,591
KATUTUMBI
4,171
KEETAMARI
3,657
Kesavardhini
613
KETAKI(PEETA)
3,694
KETAKI(SWETHA)
3,510
KHADIRA
3,642
KHADIRA(KRISHNA)
3,393
KHADIRA(SWETHA)
3,552
KOKILAKSHA
3,852
KOLA KANDA
3,526
KOSATAKI
3,509
KOSATAKI (MAHA)
3,448
KOSATAKI(TIKTA)
3,564
KRISHNABEEJA
3,608
Kshudrabadama
254
Kucandanah
174
KULINJA
3,369
KUMARI
3,548
KUMBHIKA
3,787
KUMUDA(NEELA)
3,656
KUMUDA(RAKTHA)
3,446
KUMUDA(SWETHA)
3,342
KUNDALI(NEELA)
3,469
KUNDALI(SWETHA)
3,665
KUNKUMA
3,754
KURUTAKA
3,599
KUSHTA
3,914
Kusmanda
3,603
KUSMANDA(PEETA)
3,365
KUSUMBHA
4,121
KUTAJA
3,835
KUTAJA(SWETHA)
7,186