PLANTS STARTING WITH LETTER S

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
SAHADEVI
8,992
SAIVALA
1,415
Sakralata
1,168
SALAMISRI
1,915
SALAPARNI
1,446
SALLAKI
1,117
SALMALI(RAKTHA)
1,189
SALMALI(SWETHA)
1,040
SANAPUSHPI
1,133
SANAPUSHPI(LAGU)
1,089
SANAPUSHPI(SWETHA)
1,065
SAPTALA
2,047
SAPTAPARNA
1,460
SARAPUNKHA
1,222
SARAPUNKHA(SWETHA)
1,071
SARAPUNKHA-1
1,107
SARIBA
2,121
SARIBA(KRISHNA)
1,234
SARIBA-1
1,095
SARPAGANDHA
1,489
SARPAKSHI
1,384
Sasasruti
1,169
SATAPUSHPA
1,086
SATAPUSHPA(VANA)
1,170
SATAVARI
1,094
SATAVARI(MAHA)
1,154
semie
1,123
SHRINGATAKA
1,318
SIGRU
1,542
SIGRU(KRISHNA)
950
SIGRU(RAKTHA)
1,107
SIGRU(SWATHA)
1,004
SIGRU(VANA)
979
SIMSIPA
1,414
SIMSIPA(ANYA)
1,058
SINDURI
1,648
SIREESHA
1,239
SNUHI(DHALA)
1,159
SNUHI(VAJRATUNDA)
1,546
SNUHI-2
1,352
SNUK
1,254
SRASHAPA
1,033
SRASHAPA(NEELA)
1,017
SRASHAPA(SWATHA)
889
SRITALA
1,232
STHLA GRANDHI
1,049
STHOUNAEYAKA
988
SUDARSANA
1,210
SURANAH
1,084
SURANAH(VANA)
1,138
SURANAH(VANA) 1
1,024
SURANAH(VANA) 10
893
SURANAH(VANA) 11
938
SURANAH(VANA) 12
851
SURANAH(VANA) 13
837
SURANAH(VANA) 14
885
SURANAH(VANA) 15
907
SURANAH(VANA) 16
990
SURANAH(VANA) 17
899
SURANAH(VANA) 18
890
SURANAH(VANA) 19
878
SURANAH(VANA) 2
993
SURANAH(VANA) 20
917
SURANAH(VANA) 21
1,173
SURANAH(VANA) 3
912
SURANAH(VANA) 4
890
SURANAH(VANA) 5
898
SURANAH(VANA) 6
888
SURANAH(VANA) 7
918
SURANAH(VANA) 8
922
SURANAH(VANA) 9
901
SVARNAPATHRI
1,085
SWARNAKSEERI(PEETA)
1,135
SWARNAKSREEI(SWETHA)
444
SYONAKA
1,414