PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
810
TAGAR
1,777
TAKKOLAKA
656
TALA(FEMALE)
829
TALA(MALE)
734
TALISAPATRA
892
TAMALAPATRAM
722
TAMBULAVALLI
667
TANDULIYA
854
TANDULIYA(PAANIYA)
704
Tapasi
947
TAVAKSHIRI
975
THAILA KANDA
660
Thuravaka
808
Tikshanaksh
759
Tilah
844
TINDUKA
1,039
TRAPUSI
730
TRAYAMANA
986
TRIDHARA
901
TRIDHARA-2
1,565
TRIPARNI KANDAMU
691
TRIVRUT(NEELA)
646
TRIVRUT(RAKTHA)
798
TRIVRUT(SWETHA)
865
TULASI (KRISHNA)
700
TULASI(BADHRA)
809
TULASI(KARPOORA)
2,835
TULASI(LAVANGA)
1,614
TULASI(RAMA)
936
TULASI(SWETHA)
838
TUMBI(BHU)
852
TUMBI(KATU)
788
TUMBURU
1,143