PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
3,507
TAGAR
4,801
TAKKOLAKA
3,425
TALA(FEMALE)
3,621
TALA(MALE)
3,528
TALISAPATRA
3,814
TAMALAPATRAM
3,563
TAMBULAVALLI
3,477
TANDULIYA
3,778
Tapasi
3,873
TAVAKSHIRI
3,820
Teliy kand
3,452
Tikshanaksh
3,658
Tilah
3,715
TINDUKA
3,874
TRAPUSI
3,574
TRAYAMANA
3,894
TRIDHARA
3,682
TRIDHARA-2
4,765
TRIPARNI KANDAMU
3,446
TRIVRUT(NEELA)
3,317
TRIVRUT(RAKTHA)
3,511
TRIVRUT(SWETHA)
3,764
TULASI (KRISHNA)
3,438
TULASI(BADHRA)
3,721
TULASI(KARPOORA)
6,731
TULASI(LAVANGA)
5,835
TULASI(RAMA)
3,796
TULASI(SWETHA)
3,662
TUMBI(BHU)
3,544
TUMBI(KATU)
3,797
TUMBURU
4,123
Tuvaraka
3,780
Tvak
20