PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
1,146
TAGAR
2,224
TAKKOLAKA
918
TALA(FEMALE)
1,171
TALA(MALE)
1,023
TALISAPATRA
1,184
TAMALAPATRAM
1,010
TAMBULAVALLI
977
TANDULIYA
1,164
TANDULIYA(PAANIYA)
1,012
Tapasi
1,372
TAVAKSHIRI
1,346
THAILA KANDA
927
Thuravaka
1,183
Tikshanaksh
1,078
Tilah
1,205
TINDUKA
1,367
TRAPUSI
1,034
TRAYAMANA
1,377
TRIDHARA
1,226
TRIDHARA-2
2,245
TRIPARNI KANDAMU
952
TRIVRUT(NEELA)
887
TRIVRUT(RAKTHA)
1,087
TRIVRUT(SWETHA)
1,135
TULASI (KRISHNA)
1,004
TULASI(BADHRA)
1,159
TULASI(KARPOORA)
4,387
TULASI(LAVANGA)
2,368
TULASI(RAMA)
1,300
TULASI(SWETHA)
1,165
TUMBI(BHU)
1,129
TUMBI(KATU)
1,109
TUMBURU
1,513