PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
965
TAGAR
2,006
TAKKOLAKA
771
TALA(FEMALE)
983
TALA(MALE)
863
TALISAPATRA
1,023
TAMALAPATRAM
860
TAMBULAVALLI
816
TANDULIYA
1,004
TANDULIYA(PAANIYA)
856
Tapasi
1,176
TAVAKSHIRI
1,175
THAILA KANDA
769
Thuravaka
966
Tikshanaksh
913
Tilah
1,033
TINDUKA
1,210
TRAPUSI
883
TRAYAMANA
1,196
TRIDHARA
1,054
TRIDHARA-2
1,967
TRIPARNI KANDAMU
819
TRIVRUT(NEELA)
748
TRIVRUT(RAKTHA)
932
TRIVRUT(SWETHA)
990
TULASI (KRISHNA)
843
TULASI(BADHRA)
977
TULASI(KARPOORA)
3,791
TULASI(LAVANGA)
1,973
TULASI(RAMA)
1,102
TULASI(SWETHA)
995
TUMBI(BHU)
973
TUMBI(KATU)
941
TUMBURU
1,344