PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
3,654
TAGAR
4,952
TAKKOLAKA
3,559
TALA(FEMALE)
3,760
TALA(MALE)
3,673
TALISAPATRA
3,956
TAMALAPATRAM
3,691
TAMBULAVALLI
3,605
TANDULIYA
3,925
Tapasi
4,002
TAVAKSHIRI
3,939
Teliy kand
3,592
Tikshanaksh
3,796
Tilah
3,841
TINDUKA
4,021
TRAPUSI
3,718
TRAYAMANA
4,029
TRIDHARA
3,818
TRIDHARA-2
4,892
TRIPARNI KANDAMU
3,565
TRIVRUT(NEELA)
3,451
TRIVRUT(RAKTHA)
3,650
TRIVRUT(SWETHA)
3,891
TULASI (KRISHNA)
3,568
TULASI(BADHRA)
3,864
TULASI(KARPOORA)
6,875
TULASI(LAVANGA)
5,960
TULASI(RAMA)
3,935
TULASI(SWETHA)
3,798
TUMBI(BHU)
3,668
TUMBI(KATU)
3,945
TUMBURU
4,265
Tuvaraka
3,940
Tvak
194