PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
927
TAGAR
1,956
TAKKOLAKA
737
TALA(FEMALE)
930
TALA(MALE)
827
TALISAPATRA
982
TAMALAPATRAM
826
TAMBULAVALLI
775
TANDULIYA
970
TANDULIYA(PAANIYA)
803
Tapasi
1,109
TAVAKSHIRI
1,128
THAILA KANDA
740
Thuravaka
922
Tikshanaksh
872
Tilah
989
TINDUKA
1,159
TRAPUSI
841
TRAYAMANA
1,126
TRIDHARA
1,015
TRIDHARA-2
1,811
TRIPARNI KANDAMU
784
TRIVRUT(NEELA)
718
TRIVRUT(RAKTHA)
901
TRIVRUT(SWETHA)
953
TULASI (KRISHNA)
808
TULASI(BADHRA)
922
TULASI(KARPOORA)
3,573
TULASI(LAVANGA)
1,845
TULASI(RAMA)
1,061
TULASI(SWETHA)
959
TUMBI(BHU)
940
TUMBI(KATU)
894
TUMBURU
1,290