PLANTS STARTING WITH LETTER T

        A         B         C         D         E         G         H         I         J         K         L         M         N         P         R         S         T         U         V         Y
TAAMRAPARNA
1,025
TAGAR
2,083
TAKKOLAKA
808
TALA(FEMALE)
1,052
TALA(MALE)
916
TALISAPATRA
1,076
TAMALAPATRAM
903
TAMBULAVALLI
865
TANDULIYA
1,061
TANDULIYA(PAANIYA)
904
Tapasi
1,243
TAVAKSHIRI
1,231
THAILA KANDA
829
Thuravaka
1,045
Tikshanaksh
973
Tilah
1,092
TINDUKA
1,257
TRAPUSI
935
TRAYAMANA
1,259
TRIDHARA
1,113
TRIDHARA-2
2,074
TRIPARNI KANDAMU
859
TRIVRUT(NEELA)
792
TRIVRUT(RAKTHA)
982
TRIVRUT(SWETHA)
1,032
TULASI (KRISHNA)
898
TULASI(BADHRA)
1,038
TULASI(KARPOORA)
4,054
TULASI(LAVANGA)
2,109
TULASI(RAMA)
1,168
TULASI(SWETHA)
1,058
TUMBI(BHU)
1,027
TUMBI(KATU)
996
TUMBURU
1,404